Where are we based?

We have listed below some landmarks in close proximity to our house. Fore more details you can click the name of the location you wish to attend.
 
UCD - The 46A, 145, 84X will take you to UCD in 5 minutes however you can also take a walk in 20 minutes.
 
Milltown Institute - You can walk to the Milltown Institute in approximately 10 minutes.
 
St Vincents Hospital - We are more than happy to organize a taxi for any of our guests attending the hospital, the journey takes less than 5 minutes. You can also walk here in around 30 minutes or take a 5 minute bus ride to RTE and walk 10 minutes down Nutley lane.
 
Aviva Stadium - Aviva is around 15 minutes walk from our house ( plenty of pubs on the way )
 
RDS - You can walk to the RDS building in around 10 minutes.
 
Convention centre - The convention centre is around 35/40 minutes walk from our house however you can also take a short taxi ride here.
 
Energia Park - Also known as the Donnybrook Stadium, you can reach the stadium in 2/3 minutes walk.
 
Bord Gais Energy Theatre - You can walk to the theatre in 35 minutes or take the number 145 bus to stop 7587 and walk 10 minutes.
 
Croke Park - You can reach the park in 20 minutes by taxi.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Donnybrook Hall,
6 Belmont Ave,
Donnybrook,
Dublin 4,
D04 Y184

Điện Thoại

+353 1 269 1633

Email

donnybrookbandb@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

+353 1 269 1633

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách